Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Borg de kwaliteit al vanaf de planfase van het project.